Endret: 14 jun 2018     Opprettet: 13 jun 2018

Boblebad forbudt inntil videre

Bare lekedammer med maks vanndybde 20 cm er tillatt i borettslaget! Boblebad, basseng ol. er inntil videre forbudt. Årsaken er den risiko for erstatningsansvar som borettslaget kommer i, og som ved en ulykke vil ramme hele borettslagets økonomi.

Styret har enstemmig bestemt dette på styremøtet 12. juni.

I et borettslag er det borettslaget som er grunneier, og grunneier har ansvaret - ansvar både for at sikkerheten til enhver tid er i orden, og erstatningsansvar ved en ulykke. Skulle ulykken være ute, kan borettslaget bli dømt til erstatning - noe som vil ramme hele borettslagets økonomi. Dette kan ikke styret utsette borettslaget for.

Styret prøver å finne en løsning på dette. Kanskje kan det finnes ordninger som kan overføre ansvaret til den enkelte andelseier, men inntil videre må vi ha et forbud.