19 sep 2018

Byggeplaner i Strømsdalen

Planlegging av boligblokker oppover hele Strømsdalen har startet - fra Nedre Rælingsvei til Øvre. Som en del av forberedelsene blir det tatt jord- og grunnprøver i området i nærmeste framtid. Når byggingen starter, er uklart.

Prosjektet omtales som "Strømsdalen bolig- og næringspark", så det er nok tenkt noe næringsvirksomhet i noen av husene. Området i nedre delen av Strømsdalen ble regulert til næringsformål for mange år siden, men det har ikke vært noen interesse for det. Det endret seg da området ble omregulert til også å gjelde boligformål. 

Litt mer om prosjektet kan du se her.

Foreløpig er det et prosjekt. Nøyaktig hvordan bygningene vil bli, vil vi først vite når byggesøknader osv. lages.