10 nov 2011

Forretningsfører OBOS Eiendom 22 86 59 99

Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 Oslo Besøksadresse: Møllergata 39, Oslo Vår forvaltningskonsulent: Lillian Slaaen, dir. tlf 22 86 59 68