Endret: 10 mai 2018     Opprettet: 6 mar 2017

HMS-plan 2018 - 2020

Borettslaget laget den første HMS-planen i 2015 etter pålegg fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen. Planen rulleres hvert eller hvert annet år, og det er den gjeldende planen du finner her.