3 jan 2016

HMS-planen med vedlegg

HMS-plan for AL Vestre Strøm Borettslag , 1. utgave 2015.

Planen inneholder bl.a. en handlingsplan for brannsikkerhetstiltak.

Rapporten fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen etter brannsikkerhetstilsynet i november 2014. Denne rapporten krever at borettslaget lager en HMS-plan.

Godkjenning av HMS-planen fra NRBR med betingelser for godkjenning.

Brannteknisk rapport som er en vesentlig del av grunnlag for handlingsplanen.