28 nov 2015

Nøkler og låsing

Nøkler til fellesdører må du ha rekvisisjon fra borettslaget for å kjøpe. Ytterdører til oppgangene skal holdes låst hele døgnet. Det er viktig at du melder fra til styret om feil på porttelefoner, låser i ytterdører ol. Ikke tenk at noen andre sikkert har meldt fra!

Ytterdører til oppgangene

Låssystemene er levert av låssmed Karl Jensen på Lillestrøm. Trenger du ny nøkkel, må du ha rekvisisjon fra borettslaget, som du tar med til butikken i Nittedalsgt 12.

Send en e-post til post@vestrestrom.no eller SMS til 91 39 98 49.

Vi ber om at det ikke brukes piratkopierte nøkler. De er laget av tynnere metall, og det har vært flere uhell der piratkopierte nøkler har brukket inni låsen og skapt problemer for alle i oppgangen.

Entrédørene

De fleste har unummererte nøkler til sin egen entrédør, og kan få den kopiert uten rekvisisjon.

Loft, kjeller, sykkelrom i blokkene

I noen oppganger er det skiftet låser, slik at oppgangsnøkkelen også går til disse dørene. Men de fleste steder er det gamle systemlåser i disse dørene, og egne nøkler med B-nummer. Disse nøklene må man ha rekvisisjon for å få laget kopi av. Dessverre er de nokså dyre, siden de må lages med gamle nøkleemner som må spesialbestilles.

Fellesvaskeriene i blokkene

Oppgangsnøkkelen din går til det vaskeriet du skal bruke.

I Linjevegen ligger vaskeriet i 16 B.

I Solvegen er det to vaskerier: I 16 A for den lille blokken, i 14 A for den lange blokken.

Postnøkkel

Mister du postnøkkelen, må du selv kontaktakte låssmed for å så skiftet lås. Det koster minst 1.500 kroner, så sørg for å ha en ekstra postnøkkel!