19 mar 2016

Nytt brannvarslingsanlegg i blokkene (Klikk på overskriften)

Brannvarslingsanlegg er nå installert i oppganger, loft og kjeller i blokkene. Anlegget varsler ikke brannvesenet! Hva hvis alarmen går? Sjekk om det er brann, og steng sirenen ved å taste 1111 på det lille brukerpanelet over postkassene.

Det er satt opp røykvarslere i alle rom i kjelleren, på loftet og i oppgangene. (De gamle varslerne i oppgangene blir tatt ned.) Det er også satt opp 2 sirener i hver oppgang.

Røykvarslerne er seriekoblet i to og to oppganger:

  • Solvegen 12 A og B

  • Solvegen 14 A og B

  • Solvegen 16 A og B

  • Linjevegen 14

  • Linjevegen 16 A og B

  • Linjevegen 18 A og B

Hvis alarmen går i din oppgang, har det skjedd noe enten i din oppgang eller nabooppgangen med samme nummer.

Hvor brenner det?

Du kan åpne lokket i varsleren i oppgangen og se om det står f.eks. LOFT B - dvs. loft i B-oppgangen.

Steng sirenen

Du kan stenge sirenen ved å taste 1111. Men du må ikke stenge sirenen før du har sjekket at det er falsk alarm!

Hvis det er brann, så ring 110 og la sireren gå så alle i oppgangen våkner og kommer seg ut.

Varsle styret?

Styret får automatisk SMS når det skjer ett eller annet med røykvarslerne, enten det er alarm eller en eller annen form for feil.