Endret: 20 des 2015     Opprettet: 10 nov 2011

Parkering

Det er 2 ulike ordninger for reservert beboerparkering i borettslaget, dessuten 50 korttidsplasser for beboere og gjester i borettslaget. Alle parkeringsplasser er merket opp. Det er parkeringsforbud langs de kommunale veiene, og all parkering utenfor oppmerket felt kan føre til parkeringsbot fra Rælingen kommune eller borettslagets parkeringsselskap Smart Security. Parkeringskart i alle oppganger.

Stort parkeringskart

Blokkene i Solvegen

Foran blokkene i Solvegen er det oblatparkering på to felter som er i plan med blokkene - verken oppover- eller nedoverbakke til/fra inngangsdøra: På yttersiden av Solvegen, og på plassen ved siden av Solvegen 16 B.

På disse områdene må du ha oblat for å parkere. Hver andel får 1 oblat til å klistre inni frontruta. (Man kan også få et oblatkort. Man er da selv ansvarlig for at det ligger synlig i frontruta på førersiden.)

Det er 36 leiligheter og 26 oblatplasser, så oblaten garanterer ikke at det alltid er en ledig plass.

To handikapplasser er fast reservert spesielle biler, og kan ikke brukes av andre.

Oblatparkeringen er en forsøksordning fram til høsten 2016.

Årsaken er at det ble for få plasser i Solvegen til at hver leilighet kan få en plass hver.

Blokken i Linjevegen, rekkehusene, firemannsboligene

I hele resten av borettslaget er det en fast reservert plass til hver leilighet.

Har noen uten oblat har parkert på de reserverte områdene i Solvegen?

Du kan kontakte bileieren direkte. Hvis du ikke vet hvem det er, kan du ringe Smart Securitys døgnåpne vakttelefon 22101805, så vil de få bot. Du bør notere bilnr før du ringer.

50 korttidsplasser

Det er korttidsplasser på 6 felter rundt i borettslaget:

  • 14 bilplasser og 1 mc-plass nede ved støyskjermen (3 døgns)

  • 5 bilplasser og 1 mc-plass ved Linjevegen 7 (3 døgns)

  • 10 bilplasser utenfor hekken ved blokken i Linjevegen (2 døgns)

  • 10 bilplasser på plassen på vei opp mot rekkehusene (3 døgns)

  • 10 bilplasser ved konteinerne ved Solvegen 12 (3 døgns)

Disse plassene kan brukes av beboere som har flere biler, og av gjester i borettslaget. NB: Gjester er gjester på besøk i borettslaget - ikke bekjente som trenger et sted å parkere mens de er andre steder.

Parkeringstiden på korttidsplassene kontrolleres med ventilfotografering.

Parkeringsbøter på 800 eller 500 kroner

Andelseierne må sette seg inn i parkeringsreglene, og har ansvar for at også husstandsmedlemmer og gjester overholder reglene.

På borettslagets eiendom er det forbudt å parkere utenom oppmerkede felt, dvs. på gårdsplasser, stikkveier, plener ol. Smart Security overvåker parkeringen. Parkeringsbota er på 800 kroner.

Rælingen kommune har nå overtatt de kommunale veiene gjennom borettslaget. Det er soneparkering. Selv om det bare står skilt ved innkjørslene, er det forbudt å parkere i alle veikanter. Kommunens parkeringsbot er på 500 kroner.

Kommunen eier også de 48 timers korttidsplassene på utsiden av hekken ved blokken i Linjevegen.