28 nov 2015

Søppel

Det er mange søppeldunker og/eller konteinere for returpapir og restavfall. Restavfall tømmes på mandager, papirdunker noe sjeldnere.

Kildesortering av søppel

  • Det er kildesortering av matavfall, plast og papir.

  • Matavfall legges i spesielle grønne poser som knytes igjen med dobbelt knute og puttes i restavfallsdunken. Posene sorteres ut på avfallsmottaket.

  • Plast skylles og legges i restavfallsdunken. Plasten sorteres ut på avfallsmottaket.

  • Rent papir og papp, samt sammenbrettede drikkekartonger, legges i konteinere for returpapir. (Noen hus med lang vei til konteineren har egen dunk til papir.)

Hva er matavfall?

Se informasjon om kildesortering av matavfall på nettsiden til det interkommunale avfallsselskapet ROAF . Ruller med grønne poser deles ut med jevne mellomrom. Har du for mange ruller, kan du legge dem i en kasse utenfor Linjevegen 18 A. Her kan du også forsyne deg med grønne poser hvis du mangler.

Rydd eget søppel!

Borettslaget har ikke noen ansatte som plukker søppel utenfor husene. Det er derfor viktig at hver enkelt sørger for å ikke forsøple fellesområdene.

Søppeldunkene skal ikke overfylles, slik at lokket blir stående og gape. Da får fugler tak i søppelet og drar utover.

Søppeldunkene i borettslaget er felles. Er dunken ved ditt hus full, SKAL du bruke en annen. Det er en stor container på P-plassen ved Solvegen 12 A.

Papirsortering hjelper på husleia!

Alt rent papir og papp skal kastes i dunker og containere for returpapir. (OBS: Julepapir og kartonger med matrester skal i restavfallet.)

Borettslaget betaler bare for levering av restavfall, ikke for returpapir. Derfor er det viktig at alt rent papir og papp puttes i papirkonteinerne.

Vårrydding

Vårrydding foregår i april/mai i forbindelse med vårdugnad. Da kommer det komprimatorbil og henter alt som blir satt ut til veien. Dette varsles 1-2 uker på forhånd.