29 nov 2015

Trappevask

Fra januar 2016 tar et innleid firma over trappevasken i oppgangene i både blokkene og firemannsboligene.

Det er lørenskogfirmaet Trappevask Service som har trappevasken.

De skal begynne med en grundig rengjøring av alle oppganger i begynnelsen av januar.

Deretter blir det vask av trappene hver annen uke. Loftstrapper tas sjeldnere.

Det blir som regel vasket på onsdager i partallsuker. Rundt høytider og fridager kan det bli avvik.

Renholderne vasker under vanlige dørmatter, men ikke under andre ting som står i oppgangen.