3 nov 2020

Vi har ny hjemmeside

Denne siden blir ikke oppdatert lenger. Vi har i stedet beboerportalen vibbo.no/vestre-strom Her kan alle lese litt om borettslaget. Andelseiere og beboere kan logge seg inn og se mer.